Co to znamená, být součástí našeho skautského oddílu?

Především mít svou družinu – partu lidí, se kterými toho lze hodně podniknout a leccos přitom zažít. V oddíle máme družiny dvě – Draky a spojenou družinu Dog a Delfínů, kde se spolu dobře známe a scházíme se na každotýdenních schůzkách v naší vlastní klubovně, kde jsme svými vlastními pány. Starší z nás jsou pak rádci, kteří připravují část programu schůzek.01

A také je to možnost zažít si něco, co jen tak v nějakém sportovním oddíle, kroužku nebo při sezení u počítače nezažiješ – a odnést si z toho i něco více, než jen jednu konkrétní dovednost.

Rozhodně si nemyslíme, že jsme jediní, kdo pořadá třeba napínavé strategické hry ve městě, fantasy bitvy s dřevěnými meči, zimní táboření pod indiánskými stany tee-pee nebo romantické letní tábory v přírodě. Mnozí to umí daleko lépe, než my. Ale není mnoho jiných míst, než skautské oddíly, kde máš možnost zažít tohle všechno, a ještě mnohem, mnohem více, najednou – a to vše s partou lidí, se kterými se dobře znáš – se svou družinou a s celým oddílem.

U nás v oddíle se znažíme zapojit každého člena do spoluutváření oddílové činnosti, neboť oddíl je nás všech – a jaký si ho uděláme, takový ho máme. A neklademe také tolik důraz na výkon a výsledky – oceňujeme hlavně čestné a rytířské chování.

Naše činnost – čemu se věnujeme?

Naše činnost je pestrá podle toho, jakou si ji uděláme. Od puťáků, výletů do lesa a přírody, lanových aktivit, výletů na kole, exkurzí a lyžařských táborů po muziku, natáčení a divadlo. Nestydíme se taky říci, že si rádi hrajeme, ať již „obyčejné“ či netradiční hry, nebo ve smyslu „hrajeme si na něco“ – poslední letní tábor jsme např. prožili jako Galové, kteří ve svých družinách bojují proti rozpínajícímu se Římskému impériu.

Snažíme se co nejvíce vyrážet mimo město – do přírody za dobrodružstvím, do objektů a nebo jenom pod stan.
Uplatňujeme proto dovednosti tábornické a zálesácké. Na vlastní kůži zakoušíme pobyt a přežití v přírodě – od stavění stanů, přes vaření v přírodě (na ohni či na polních vařičích) až k samotnému pohybu v přírodě – orientace v mapě podle kompasu, hvězd či GPS.

Není nám cizí ani sport (např.  fotbal, hokejbal), ani kultura (ve smyslu zpívání s kytarou u ohně).IMG_1590

Kdy se to vše děje?

Scházíme se každý týden v klubovně na družinových schůzkách, jednou za čas i na schůzce oddílové. O víkendech jezdíme výpravy. Každá je zcela jiná – a každá je zážitkem! V zimě pak jezdíme na týden do hor na lyže, v létě pak nás čeká „podnik pro celé muže“, třítýdenní tábor (v jihočeských Jindřichovicích máme dokonce vlastní tábořiště).

A hlavně jsme parta lidí, kteří něchtějí jen sedět doma u počítače, ale chtějí spolu něco podniknout, něco zažít.

Koukněte do našich plánovaných i proběhlých akcí a sami se přesvědčte!

Fotogalerie
Mnohé se o nás dovíte také z fotek z našich akcí, které jsou umístěny ve střediskové fotogalerii., nicméně přístup do ní je zaheslován a nápověda je jen pro chytré hlavy.

Pro rodiče
Za důležitý považujeme také přátelský vztah mezi vedením oddílu a rodiči, kdy rodiče kluků naše vedoucí často osobně znají (a to ne proto, že by se znali již před vstupem do oddílu). Občas proto pořádáme i společné akce, v roce 2013 např. celou společnou výpravu pro kluky a rodiče nebo závěrečný víkend tábora, který byl otevřen i rodičům.

Vztahy s rodiči se hlavně snažíme zakládat na důvěře a vzájemném porozumnění – a nejen proto jsme nepřáteli veškerého papírování – myslíme si totiž, že osobní rozhovor, včasná a dostatečná komunikace a hlavně již zmíněná vzájemná důvěra jsou daleko lepším nástrojem, než desítky podpisů pod archy papíru vymezujícími kdejakou prkotinu.

Co se týče finančních nákladů pobytu v oddíle, tak ty se snažíme držet co nejnižší, a obecně se to daří i díky štedré podpoře MHMP a Prahy 9. Vybíráme roční registrační poplatek a na jednotlivé akce pak příspěvek, který zahrnuje dopravu, ubytování, jídlo a materiál nutný k činnosti (nikoliv vedoucí – ti v oddíle pracují dobrovolně bez nároku na odměnu!).

Zde je tabulka, kolik vyjde členství v našem oddíle za rok (orientačně).

  • Registrace: 100 Kč
  • Schůzky: bez poplatku, ledaže se jde někam za kulturou, sportem nebo tak…
  • Víkendová výprava: v průměru 350 Kč za výpravu, v létě obecně méně a v zimě více (jezdíme na 8 – 10 výprav za rok)
  • Týdenní zimní tábor (lyžařský kurz): 2000 Kč + 1000 Kč vleky
  • Třítýdenní letní tábor: 3000 Kč